Јавен оглас за вработување на возач во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време

Јавен оглас за вработување на возач во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време Линк до огласот

Прочитај повеќе

Јавен оглас за вработување на 2(две) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на нопределено време (јавен оглас објавен по трет пат)

Јавен оглас за вработување на 2(две) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на нопределено време (јавен оглас објавен по трет пат)

Прочитај повеќе

Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање

Врз основа на член 20 -г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија ”бр.34 / 2014 , 27/14 , 199/14 , 27/16 , 98/18 , и ” Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.143 / 19 , 275/19 и 14/20 ), член 22 став ( 1 )…

Прочитај повеќе