Рестриктивни мерки на Европска Унија

Рестриктивните мерки (санкциите) се суштинска алатка во заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, преку која ЕУ може да интервенира кога е потребно за да спречи конфликт или да одговори на новонастанатите кризни жаришта. Тие се наменети да донесат промена во политиката или активноста со насочување кон земјите што не се членки на ЕУ, како…

Read more

Рестриктивни мерки на ОН

Консолидираната листа ги вклучува сите физички лица и субјекти кои подлежат на мерки утврдени од Советот за безбедност. Вклучувањето на сите имиња на една Консолидирана листа е да се олесни спроведувањето на мерките, и ниту подразбира дека сите имиња се наведени и подлежат под еден режим, ниту пак дека критериумите за наведување на специфични имиња…

Read more