Во овој дел можете да ги пронајдете годишните планови за Јавни набавки на Управата за финансиско разузнавање