Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година

Управата е одговорна за превенција на користењето на финансискиот систем за целите на перење пари, како и за превенција на истиот за целите на финансирање на тероризам.

Обука за високиот менаџмент во банките

На 31 Мај 2018, Проектот против економски криминал организираше обука за високиот менаџмент во банките во хотел Александар Палас во Скопје. Предавач на обуката беше странски експерт ангажиран од страна на Советот на Европа.

Семинар на тема “Зајакнување на регионалната соработка во Југоисточна Европа во борбата против финансискиот криминал

Управата за финансиско разузнавање, заедно со канцеларијата на ОБСЕ во Република Мекадонија, организира регионален семинар на тема