Презентирани наодите на извештајот за Република Северна Македонија во рамки на 5-тиот круг на евалуација од страна на Комитетот MONEYVAL

На 14.06.2023 година во „Клубот на Пратениците“ пред претставниците на надлежните министерства, домашните институции и органи како и странските дипломатски претставништва и меѓународни партнери вклучително и претставници на приватниот и НПО секторот беше презентиран извештајот за Република Северна Македонија кој беше усвоен на 65-тата пленарна седница на Комитетот MONEYVAL во мај месец оваа година и…