Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација

Ова упатство е подготвено со цел да им помогне на субјектите да ги спроведат рестриктивните мерки против тероризам и/или пролиферација и да им помогнат да се соочат со различните практични ситуации на кои може да наидат при исполнувањето на обврските од Законот за рестриктивни мерки (Службен весник на РМ број190/17). Финансиските мерки се дел од…