Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање